Quantcast

‘ಕಲ್ಲಂಗಡಿ’ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ

ಬಸು ಮೇಗಳಕೇರಿ  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಯಿರಿ ಹೇಳಿದರು. ದಗದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಜನರ ಒಡಲನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯ ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಜದ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಾಯಿರಿ.. ‘ನಫ್ರತೋಂಕಾ ಅಸರ್ ದೇಖೋ ಜಾನ್ವರೋಂಕಾ ಬಟ್ವಾರಾ ಹೋಗಯಾ, ಗಾಯ್ …