ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು… ಯಾಕ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು?

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಚಳವಳಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನೇ ಅಣಕಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಧಾರವಾಡದ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ . ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಳವಳಿ ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿರಲಿ    ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹೋರಾಟದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಶೋಕ್ …