Quantcast

ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ..

ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಗಿರಿಜಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ‘ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್’ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಮುಂಬಯಿ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಸಿದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ವಸ್ತು. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ …