russian girls watch porn

ಜರೂರಿದೆ ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಬೆಳಕು

ಡಾ ಶೋಭಾ ರಾಣಿ

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗೆ

ತೋಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ

ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ

ಹೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒರತೆ

ಹುಡಕದಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ……..

ಜರೂರಿದೆ ನಿನ್ನ ನಗೆಯ ಬೆಳಕು

ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ನನ್ನ ದೇಹದ ಕಣ ಕಣಕೂ

ಬಡಿದೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತುರ್ತಾ ಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ತಮಸ್ಸು

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು

 

ನಂಬು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅರೆಗಳಿಗೆ

ನೀ ನಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕೆಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾಳಿಗೆ…

ಹೇ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ

ನಾ ನಿನಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲು ಈ ಜನ್ಮದಲಿ

6 Comments

 • Parvathi.D.V says:

  ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ ಶೋಭಾ……

 • chalam says:

  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಝೆನ್,ಹಾಯ್ಕು,ನೀಲು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಅವುಗಳದೇ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿತು.ಚೆಂದದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ.

 • ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ says:

  ”ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗೆ
  ತೋಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ
  ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
  ಹೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒರತೆ
  ಹುಡಕದಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ……..”
  ಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕವಿತೆ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ…

 • Girish says:

  ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗೆ

  ತೋಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ

  ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ

  ಹೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒರತೆ

  ಹುಡಕದಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ……..

 • girish says:

  “ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗೆ

  ತೋಯ್ದು ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ

  ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ

  ಹೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒರತೆ

  ಹುಡಕದಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ……..”

  Lovely :)

 • bhavya says:

  dinesh sir neevu thumba lucky alva?

Leave a Reply

Your email address will not be published.