Quantcast

ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಕವಿತೆ: ಸೋಕಿದ್ದೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತಡವಿದಳು..

ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್

ಕಪ್ಪೇ ಕಪ್ಪು ಸುಡುಗಾಡಿನಲಿ
ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಪರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಡಕಾಡುವಾಗ
ಸೋಕಿದ್ದೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ತಡವಿದಳು.

ಗ್ರಹಣ ಮುಸುಕಿದಂತೆclick-kavte4
ಕತ್ತಲೆಯ ಎದೆ ಮೇಲೆ
ವೃತ್ತವೆಳೆದು
ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದಳು.

ತಲೆ ನೇವರಿಸಿ
ಹಣೆಯ ಚುಂಬಿಸಿ ಕಣ್ಣೆವೆಗಳು
ಸೋತು ತಬ್ಬಿದಾಗ
ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತ ಪಥವೆಳೆದು
ದಾರಿಗುಂಟ ಕಾಯುತ್ತಾ ಸುತ್ತಿದಳು.

ಕಣ್ಣಿನಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೋ
ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೋ
ಎಂದು ನಿಷ್ಕರುಣಿ
ಕತ್ತಲೆಯ ಕೇಳುವಾಗ
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತೆಳೆದು
ವಜ್ರವಾಗಿ ಕೂತಳು.

ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ…
ದೃಷ್ಟಿಯ ಕಣ್ಣಾಗಿ.

Add Comment

Leave a Reply