Quantcast

B ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನಾವರಣ

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಸಿಂಧು ರಾಮನ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ‘ಸರ್ವಖುತು ಬಂದರು’ಮತ್ತು ಜೋಗಿಯವರ ಕಥನ B ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸವಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಝಲಕ್

This slideshow requires JavaScript.

 

One Response

  1. Nagesh Kumar CS
    May 2, 2017

Add Comment

Leave a Reply