Quantcast

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಗ್ಗುತ್ತೀರಾ?

ಜಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ 

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಗ್ಗುತ್ತೀರಾ ?

“ಇಲ್ಲ , ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ.”

“ನಿಮ್ಮಂತಹ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್..”

-ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು “ಇಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾನಿನ್ನೂ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ “.

ಇವು ಇ.ಎಂ.ಎಸ್ ರವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಪಾರ್ಟೀಗಳ ರೀತಿ.

ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ , ಬೌದ್ಧಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.

ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ.

 

Add Comment

Leave a Reply