Quantcast

ಪದ್ಮಾ ಕುಮಟಾ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಪದ್ಮಾ ಕುಮಟಾ ನೆ.ನಪಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ  ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಚಿತ್ರಗಳು: ಡಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್

Add Comment

Leave a Reply