Quantcast

ಪದ್ಮಾ ಕುಮಟಾ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಪದ್ಮಾ ಕುಮಟಾ ನೆ.ನಪಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ  ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ 

ಚಿತ್ರಗಳು: ಡಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್

One Response

  1. Nagesh Kumar CS
    May 2, 2017

Add Comment

Leave a Reply