Category: Invite

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ. ಜಿ. ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ – ನೂರರ ನೆನಪು

 

ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ