Category: Invite

ಅಕ್ಷತಾರ ‘ಅಡುಗೆ ಮಾತು’ ನೋಡಿ..

‘ಒಬ್ಬಳು’ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ …. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಒಬ್ಬಳು’ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಸ್ವಗತವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾತಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ 26ರಂದು ಸೋಮವಾರ ನಾ ಹುಟ್ಟಿ...