Category: ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸಮೀಪ ದರ್ಶನ

    ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ – ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ -ಹೊರೆಯಾಲ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ     ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರೊ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದರು; ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು...