Daily Archive: September 5, 2017

ನಾಟಕ ಓದು ಎಂದರೇನು?

      ನಾಟಕ ಓದು ಹಾಗೂ ರಂಗ ನಟರು: ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು -ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ       ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಓದಿನಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮೂಹಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ...

ಇಂದಿನಿಂದ ‘ಸರ್ಕಲ್’

THE CIRCLE OF LIFE Ranga Shankara’s puppet show for children above 5 years. No Language / 50 minutes   From childhood to old age, a human life goes through various...