fbpx

Daily Archive: September 17, 2017

ಏಕತಾರಿಯ ಮೀಟಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..

ಇತಿಹಾಸ ಕವಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಬರೆದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.   ಕಥೆಗಾರ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಗಾಳಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಏಕತಾರಿಯ ಮೀಟಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತಲೇ ನಿಂತು ನಿತ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.   ರಾಜ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ...

‘ಹೆಡ್’ ‘ಟ್ರಂಕ್’ ‘ಟೇಲ್’

3 ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಹಾ.ಮಾ.ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12, 1931. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1931. ಈ ಗೊಂದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು...