Daily Archive: October 8, 2017

ನಮ್ಮ ಗೌರಿ- ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ

Our Gauri: A Passionate & Moving Tribute by Deepu (67 Minutes)    Please Watch This Amazing Tribute to this Fascinating Woman

ಒಂದೂರಲ್ಲಿ..

          ಊರಿನ ತಲೆಬಾಗ್ಲನಾಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಗುಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಳ್ಳೀ ಮರ   ಜತೀಗೇ…ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಅದರ ತುಂಬ್ಲು ಮೊಗ್ಗೊಡ್ದು ಘಮ್….ಅಂತ, ಗಾಳಿ ನೆತ್ತಿಗೇರೊ ಒತ್ನಾಗೆ…..   ಎಲೆ ಚಂಚಿ ಬಿಚ್ಕೊಂದು ಕವ್ಳಿಗೆ ಎಲೆಗಂಟ ವತ್ತರ್ಸಕಾಂಡು ಎಚ್ಚಾದ ರಸವ...

ಥೇಟ್ ಅಪ್ಪನ ತರಹದ್ದು! 

      ಲಹರಿ ತಂತ್ರಿ         ನಂಗೊಂದು ಸಾದಾಸೀದಾ ಬದುಕು ಬೇಕು ಥೇಟ್ ಅಪ್ಪನ ತರಹದ್ದು! ಆರಕ್ಕೇರದ ಮೂರಕ್ಕಿಳಿಯದ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಬದುಕು.. ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಕಾಶಿಗೋ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೋ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆನಿಸಿದಾಗ ‘ಈ ಸಲ...