ಜೋಗಿಯವರ 'ವಿರಹ'

4 Responses

  1. manjula madhav says:

    Nimma kadambari odalebeku. Sameepaviddu sameepisalagada manasugala naduve kaaduvudu viraharoopad tabbalitana.

  2. GIRISH RUDRAPURI says:

    ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

  3. ಭವಾನಿ ಲೋಕೇಶ್ says:

    ಓದಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹುಕಿ ಶುರೂ. .! ಯಾವತ್ತಿನಂತೆ ಚಂದ ಚಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರಹ!

  4. ಕಾಡುವ ಬರಹಗಳ ಜೋಗಿ

Leave a Reply

%d bloggers like this: