ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಮುದುಕ

facebook pick2

ಮೀನು ಹಿಡಿದ ಮುದುಕ

Harish kera

ಹರೀಶ್ ಕೇರ 

ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮುದುಕ ಮೀನುಗಾರ
ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ

ಮೂರು ಹಗಲು ಮೂರು ರಾತ್ರಿ
ನಡುಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನೆಳೆದೊಯ್ದು
ಮಾರ್ಲೆನ್ ಮೀನನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕೊಂದು
ದೋಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದು
ಶಾಕ್ ಗಳ ಜತೆ ಹೋರಾಡಿ ದಣಿದ ಮುದುಕ

old man and the sea1

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಕರ್ೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ
ಮೀನು ಹುಡುಕಿ ಸೋತು ಮುಖ ಇಳಿಬಿಟ್ಟು
ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಇವನು
ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸಿ
ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡು ಅಂದೆ

ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಾ
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ
ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧೋನಿ ಬಗೆಗೆ ಕೇಳು
ಮೋದಿ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ
ಮುಖ ಕಿವುಚಿದ

ನಂತರ ನನಗಿಂತ ಉದ್ದದ ಮಾಲರ್ಿನ್ ಮೀನು
ಹಿಡಿದ ಕತೆ ಹೇಳಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ
ಓ ಅದನ್ನು ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ
ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ
ಬೇರೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ಅಂದೆ

ಕಳೆದುಕೊಂಡುದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬರುವುದು
ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ
ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಯೋಚಿಸಿ
ವೈನ್ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡು ಅಂದ
ನನ್ನ ಬಳಿ ಅದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ನಡೆದು ಹೋದ

1 comment

Leave a Reply