ಕುದಿ ಎಸರು: ಇನ್ನೆರಡು ನೋಟ

1 Response

  1. ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಸರ್..
    ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: