ಮರೆವುದುಂಟೇ ಬಳೆಚೂರು ಗೀರಿದ ರಕ್ತಗೆಂಪು?

1 Response

  1. suresh says:

    ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚಂದದ ಕವಿತೆಗಳು..
    ಹೊಸಹೊಸ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಈ ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿವೆ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: