ಅವರಿದ್ದರು.. ಮೂವರು ಸಹೋದರರು

1 Response

  1. ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ says:

    ಅವಧಿ ಬಳಗದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
    ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಯಾವಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: