ಫನ್ ವಿದ್ ‘ಫ’

Share

5 Responses

 1. C P Nagaraja says:

  ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕುರಿತು ” ಯಾವ ಪಂಡಿತರು ಎಷ್ಟು ಒದರಾಡಿದರೂ , ಭಾಷೆ ಜನರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂಬ ಅಸಹನೆಯ ನುಡಿಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜ

  • Swamy says:

   ‘ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರೇ’ ಬೇರೆ, ‘ಪಂಡಿತರ ಒದರಾಟ’ವೇ ಬೇರೆ. “ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ “ಭಾಷೆ ಜನರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವದ ಸತ್ಯ… ಇದನ್ನು ‘ಅಸಹನೆಯ ನುಡಿಗಳಿ’ಗಿಂತಾ ‘ಹೇಳಿಕೆ’ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ!? (“ಬಯ್ಗುಳ”ವಂತೂ ಅಲ್ಲ…;-)

 2. Krishna says:

  ಈ ಲೇಖನಗಳು ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯರ ‘ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ’ ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ… ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿರುಮಲೇಶ್ ಸರ್

 3. Sathyakama Sharma K says:

  ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಲೇಖನ ಮಾಲೆ. ತಿರುಮಲೇಶರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ, ಳ ಮತ್ತು ರ ವನ್ನು ಹೋಲುವ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕುರಿತು ಇದೆ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ? ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಲಯಾಳಂ ( ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ)ನ ಅಕ್ಷರಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದುವೇ? (ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಋ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವರು ಆ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದು ‘ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ’ ಎಂದು! ) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಕನ್ನಡ -ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟುಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯೇ?

 4. ತುರಂಗ says:

  ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಫಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಫಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ವಕಾರದ “ವಾಯ್ಸ್ ಲೆಸ್” ರೂಪ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ವಕಾರಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದ ವಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ವಕಾರವನ್ನು (ಮತ್ತು ಫಕಾರವನ್ನು) ತುಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಊದಿ ಉಚ್ಛರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಫಕಾರ ಉಂಟು. ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ spin ಮತ್ತು pin ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೋನೀಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಬ್ದಗಳು.

Leave a Reply

%d bloggers like this: