ಮುತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಲಿ ಮೋಹನಾಂಗೀ..

1 Response

  1. ಕೈದಾಳ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ says:

    ಯೌವನ ಮರಳಿ ಬಂದಂಗಿದೆ

Leave a Reply

%d bloggers like this: