ಸಂಜೆಯ ಸರಕಿಗೆ…!

2 Responses

  1. ಸಂತೋಷ್ .ಬಿ.ಎಸ್ says:

    ಹಗಲಲ್ಲೂ ಸಂಜೆಯ ದರ್ಶನಮಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು

  2. ಶ್ರೀ ತಲಗೇರಿ says:

    ತುಂಬಾನೇ ತಾಜಾ ಬರಹ 🙂 🙂 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: