‘ಇಲ್ಯಾಡ್ಗಣ್ಣ’ ಬಂದ..

2 Responses

  1. Thanks a Ton Sir… Your Presence and Comments mean A Treasure to us… ಸದಾ ಆಭಾರಿ…

  2. Mala Shylesh says:

    ನೀವು ಬಂದದ್ದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ..
    ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ,Thanks…. That’s so Nice of you… Always Grateful to you G N Sir…

Leave a Reply

%d bloggers like this: