ಎಲೆಲೆ.. ಸಿಂಧು

ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಗೆ ‘ಅವಧಿ’ ಶುಭಾಶಯಗಳು 

ನೀವು ನೋಡಿರದ ಸಿಂಧು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ 

‘ಎಲ್ಲೆ’ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವು.. 

 

 

2 Responses

  1. M.S.Prasad says:

    Awesome !

  2. Lalitha siddabasavayya says:

    Vah,,,,

Leave a Reply

%d bloggers like this: