ಹಾಮಾನಾರದ್ದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರೇಮವಿವಾಹ..

1 Response

  1. Lalitha siddabasavayya says:

    ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೀಪದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಅದರ ಸಾಲು ಸಾಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ವಸುಂಧರೆ ಮತ್ತು ರಮೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದುವೆಂಬುದು ಆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಗು ಹಾಳುಮಾಡಿದಾಗ ರೇಗುವ ವಸುಂಧರೆ, ಮೂದಲಿಸುವ ಪತಿ ,,,, ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: