ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೆ! ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲ..

ಭವ್ಯ ಗೌಡ 

ದಾರಿ ತುದಿಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ
ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ
ಯಾವುದೋ ನೆರಳು

ಈಗಷ್ಟೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ನನಗೆ,
ಯಾರಿರಬಹುದೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೆ!
ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನೆಯಿಡೀ ಕಾದು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು,
ಯಾವಾಗ ಅರಳಿತೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೆ!
ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಗಮನವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ
ರಂಗೋಲಿಯಾದರೂ
ಅಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲ
ಇಂದೇಕೋ‌ ಒಂದೊಂದು
ಎಳೆಯಲ್ಲು ಮಂದಹಾಸ,
ಏಕಿರಬಹುದೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೆ!
ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲ

ಜೀವಕಳೆದ ಮರದಂತಿದ್ದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲು
ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು
ಸಣ್ಣಗೆ ಏನನ್ನೋ ಗುನುಗುತ್ತಿದೆ,
ಏನಿರಬಹುದೆನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಷ್ಟೆ!
ಯಾವ ಕುತೂಹಲವೂ ಇಲ್ಲ

ದೂರದಿಂದ ಹಾದು ಬಂದ
ತಂಗಾಳಿಯನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ
ತಿರುವಿ‌ನ ನೆರಳ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದು
ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ

ಬೇಕೆಂದೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ
ಕುತೂಹಲ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಆಯಸ್ಸೆಂಬುದಿಲ್ಲವಂತೆ,
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಕಾರಣವಿರಬಹುದು

ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ
ನಾನಿರುವೆನೋ? ಇಲ್ಲವೊ?
ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ
ನೆರಳಿನದು,
ಕತ್ತಲು-ಬೆಳಕಿನಲೂ
ನೆರಳಿನೊಳಗೆ
ನಾ ಕರಗಿರುವೆನೆಂಬ
ನಂಬಿಕೆ,ನನ್ನದು

3 Responses

 1. Ravi says:

  ಮಸ್ತ್

 2. Nandini N says:

  Good one Bhavya

 3. Harish says:

  ದೂರದಿಂದ ಹಾದು ಬಂದ
  ತಂಗಾಳಿಯನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ
  ತಿರುವಿ‌ನ ನೆರಳ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದು
  ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ…

  Nice one…

Leave a Reply

%d bloggers like this: