BREAKING NEWS: ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ –

ರಾತ್ರಿ ೭ ೩೦ ಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿನ ಧಾಳಿ

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ..ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಗೌರಿಲಂಕೇಶ ಸಾವು

ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ ಪೈರಿಂಗ್.

ಮೂರು ಗುಂಡು ಎದೆಗೆ

2 Responses

  1. anand says:

    shocking

  2. kvtirumalesh says:

    It is highly condemnable and I join all the mourners in saying this.
    kvtirumalesh

Leave a Reply

%d bloggers like this: