ತೂಗುವ ತೋಳ್ತೊಡೆಯ ಬೀಗು ಬಾಹುವಿನ ಕದನೋತ್ಸಾಹ..

4 Responses

 1. ಆನಂದ್,
  ಕಾವ್ಯ ಕಡಗೋಲು
  ಮಥಿಸಿದಷ್ಟೂ ನವನೀತ

 2. Vasudev nadig says:

  Beautiful images for beautiful poem

 3. Poornimasuresh says:

  ಕಾವ್ಯ ಪುನುಗು..ಚೆಂದದ ಕಚನಗಳು

 4. Poornimasuresh says:

  *ಕವನಗಳು

Leave a Reply

%d bloggers like this: