ಸಂಜೆಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂದೀಲನ್ನು ಹಿಡಿದವರು….

2 Responses

  1. ರಘುನಾಥ says:

    ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನಾವರಣ ಚಂದ.

  2. K Nalla Thambi says:

    ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮನ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: