ಕಾಪು ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಾಗದ

2 Responses

  1. Rama says:

    Hosadaagide

  2. sadaask says:

    ವಾಹ್!

Leave a Reply

%d bloggers like this: