ದುರಾಸೆಯನ್ನಲ್ಲ..

 

 

 

ಗಾಂಧೀಜಿ ನನಗೇಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ ?!

ಎಲ್ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ 

ಕಲೆ : ಸುದೇಶ್ ಮಹಾನ್

 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ . ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ ‘ To be or have to be ‘ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿತು , ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡೆ ; ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್ Massachusetts Institute of Technology , ರೋಮ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ quote ಮಾಡಿದ್ದರು .

ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು : Limits to Growth

Humanity at Cross roads

ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಷಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವು

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ

‘ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ದುರಾಸೆಯನ್ನಲ್ಲ ‘

ಇದಾದ ನಂತರ Illya prygogine ನ ‘ Order out of chaos ‘ ಓದಿದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮಾದರಿ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು

 

Leave a Reply