‘ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್’ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಾದ ಲೀಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ತಾಣ . ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅವರ ಕಾಣ್ಕೆ ಅರಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ 

naadaleele.blogspot.com

 

1 Response

  1. RAGHAVENDRA RAO H S says:

    This is an appeal made five years ago. I posted a few blogs and then stopped doing. My dear friend Dr Arunakumar Joladkudligi has revived it by posting a couple of them in his face book page. I am thankful to many friends who have responded it to warmly. I will try to keep in touch now and then. Thank you Avadhi.
    HSR

Leave a Reply

%d bloggers like this: