ಕಾಂಡೊಮ್ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧ ಏಕೆ..?

4 Responses

 1. Shashidhara says:

  If you have small kids at home, you would have understood and supported this decision. Day by day due to competition, these advts are getting very bold.It is better govt has addressed this at least now.

  • Divya says:

   kids are allowed to watch item numbers, big boss, crime news but a condom advertisement depicted in a healthy manner is objected!

 2. raheem ujire says:

  Superb

 3. ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಓಟು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಯ ವಿವೇಕ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ?

Leave a Reply

%d bloggers like this: