ಸ್ಥನಗಳುದುರುವುದೆಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಂತಹ ಮನ ಬರಡಾಗುವುದಲ್ಲವಲ್ಲ..

3 Responses

  1. ಕಲಾವತಿ says:

    Really samvedanaashelavaagide

  2. ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ says:

    ಎಷ್ಟು ಹೊಸ… ಹಾಗೇ ತಟ್ಟುವ ಸಾಲುಗಳು..

  3. Asha Hegde says:

    ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನದ ಸಮಾಧಾನ

Leave a Reply

%d bloggers like this: