ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು “ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್” NOTA

4 Responses

 1. Suma says:

  sensible help to all the voters….thanks a lot sir

 2. Anand says:

  Effective tips to use the voting rights

 3. D S PRAKASH says:

  ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ , ದೇಶದ ಏಳ್ಗೆ ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವವರ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಯುವವರ , ಸರ್ವ ಜನ ಹಿತ ಬಯಸುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡುವುದೊಳಿತಲ್ಲವೇ ?

  ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಎಸ್

 4. Robert Jose says:

  Simple and effective capsules to save democracy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: