ಕಾವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದರೆ..

2 Responses

 1. Beeru Devaramani says:

  ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರುವೀರಿ ಸರ್.
  ನಿಮ್ಮ ತೌಲನಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಕಾವ್ಯದೆಡೆಗಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು.
  ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿ ಎ ಸರ್ ರವರ ಕವಿತೆಯೆಡೆಗಿನ ಸೆಳೆತ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು.
  ಇನ್ನೊಷ್ಟು ನವೀರೇಳಿಸುವಂತ ಕವಿತೆಗಳು ಅವರಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ .

 2. Srinivasachari says:

  ನೀವು ಚನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೆರಾ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು

Leave a Reply

%d bloggers like this: