ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರಾ?

ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಭೆ ಈಗ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.

ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲು ಝಲಕ್

1 Response

  1. ನದಾಫ ಡಿ.ಎಮ್ says:

    ತೇಜಸ್ವಿ ಲೋಕ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Leave a Reply

%d bloggers like this: