fbpx

ಆ ತಾಯಿ..

2 Responses

  1. LAKSHMANA RAO says:

    SAMBADAHA ANDRE IDENA !!!!

    MAGU NOORKALA BALALI

  2. Lalitha siddabasavayya says:

    ನಿಜ , ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ ,,,, ?ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಕಾಶ ಗೊತ್ತು , ನೆಲ ಗೊತ್ತು , ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತು , ಮಳೆ ಗೊತ್ತು ,,, ಯಾವಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾವುದು ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ,,, ಅದು ಗುಟ್ಟು. ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಎದೆಹಾಲಿನ ರುಣ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದರೂ ಈ “ಕುಮಾರ” ಎಂಬುವ ಜೀವಕ್ಕಿತ್ತು.

    ಅರ್ಚನಾ , ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು . ನೀವೀಗ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಅಮ್ಮ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: