ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸಿಕ್ಕರೆ  ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ..

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಕಥನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು..

ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಸಿಕ್ಕರೆ  ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ..

1 Response

  1. Manjunatha bt says:

    Pustaka doreyuva vilasa tilisi

Leave a Reply

%d bloggers like this: