ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ..

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಕುಲ’ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಗುರುಪ್ರಿಯ ಅತ್ರೇಯ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾಕೆ ಕುಲ ಕವಿತೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ –ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 

1 comment

Leave a Reply