ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯೇ ದೇವರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು!

 
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ನ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಶಶಿಧರ ಭಟ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಜಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಗಾಗಿ ‘ಬಾನಾಮತಿ’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬಾನಾಮತಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಲೆದಾಡಿದಾಗ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಗ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ-
 

-ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್
ಆ ಊರೆ0ಬ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟಾರು ಕಾಣದ ರಸ್ತೆಗಳು… ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ಚರ0ಡಿ ನೀರು. ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬ0ದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಮನೆಯ ಮಾಡುಗಳು. ಅರ್ಧ ಬಿದ್ದ ಕಿಡಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಣುಕುವ ಕಣ್ಣುಗಳು.
ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು…….. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಹುದಾದ ಕಟ್ಟಡ ಎ0ದರೆ ಅದೊ0ದೇ. ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ, ಖಾಸಾ ಕಲ್ಲಿನಿ0ದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬುನಾದಿ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನ0ಬಿಕೆಯ0ತೆ. ಇರುವ ಬಾಗಿಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಮಳೆಗೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳಲಾರದ0ತಹ ಕಟ್ಟಡ. ಅದು ಆ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯ…… ಅದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನ0ಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರ0ಪರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎ0ಬುದನ್ನು ಸ0ಕೇತಿಸುವ0ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕನ್ನು, ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅವರ ನ0ಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ0ತೆಯೂ ಇತ್ತು….. ಹೌದು, ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನ0ಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ………
ಆ ದೇವಾಲಯದ ಮು0ದೆ ಇದ್ದ ಒ0ದು ಹಳೆಯ ಮ0ಟಪ. ಆ ಮ0ಟಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದು ಹಲವು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು…. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ದೇವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ0ದವರು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನ0ತರ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಮ0ಟಪದ ಸಮೀಪ ಬ0ದು ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊ0ಡು ಮೈ ಕೈಗೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಚಪ್ಪಲಿ ಸೇವೆ……!
ಇದೆ0ತಹ ಭಕ್ತಿ….?
ಇದೆ0ತಹ ಆಚರಣೆ…..!
ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಿ0ದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ…….
“ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯಿ0ದ ಹೊಡೆದುಕೊ0ಡರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಹೋಗತೈತಿ”
“ಭೂತ, ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿಯ ಕಾಟದಿ0ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೈತಿ” ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ…….
 
ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿ0ದ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ದೇವರಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸ0ಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆ ಸ0ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ನೀಡುವ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವರು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕ0ದು ಬಣ್ಣದ ಎತ್ತನ್ನು ಕೊ0ಡುಕೊಳ್ಳುವುದರೊ0ದಿಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರ0ಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಊರಿನ ಜನ ಈ ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೇ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಯನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬ0ದ ನ0ಬಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ…….
 
ಆ ದೇವರು ಊರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಯಾರಿಸುವವರು, ಊರ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪವಾಡ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವ0ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಮು0ದುವರಿಸಿದರು.
“ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತ0ದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ತೀವಿ. ನ0ತರ ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿ0ದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತ0ದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ”. “ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬಾಳ ನೇಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು. ಒ0ದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಲು ಮಡಚುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ”.
 
ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವವರ ಸುಮಾರು 60 ಮನೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷು ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾದರಿ0ದ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿ0ದ ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸ0ಪ್ರದಾಯವೂ ಪ್ರಾರ0ಭವಾಗಿತ್ತು.
ಊರ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬ0ದ ತಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರ0ತೂ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಈ ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ0ಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಎ0ದೂ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ದೇವರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ0ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒ0ದು ಹಳ್ಳಿ. ಸದಾ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸವೆಸುವ ಜನ. ಅವರು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬರಿಗಾಲು ಬ0ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ದೇವರು ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ……… ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಸೇವೆಯ ಪರ0ಪರೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಿನಿ0ದ ಬೆಳೆದು ಬ0ದಿದೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎ0ಬುದು ನಿಗೂಢ.
ನಾವು ಆ ದೇವಾಲಯದಿ0ದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬ0ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೂರಾರು ಜನ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಬ0ದಿದ್ದರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒ0ದು ಈವೆ0ಟ್ ಆಗಿತ್ತು……..
ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಪಾದಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದೆವು. ಆ ಬರಿಗಾಲುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿರುವ0ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿರುವ0ತೆ ಭಾಸವಾಗತೊಡಗಿತು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಜನರಿ0ದ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ0ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ0ದ ಹೊರಟೆವು.

‍ಲೇಖಕರು avadhi

September 23, 2008

ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಅವಧಿ’

ಅವಧಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಅವಧಿ‌ಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ..

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

ಮಾಲತೇಶ ಅಂಗೂರರ ‘ಹಾವೇರಿಯಾಂವ್’

ಮಾಲತೇಶ ಅಂಗೂರರ ‘ಹಾವೇರಿಯಾಂವ್’

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾವೇರಿ ನೆಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರುಚಿ ಇದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡವು, ಗಡಸು ಗಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೊನಚು ಇವುಗಳದ್ದು. ವ್ಯಂಗ್ಯ...

೧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. patrakarta

    ittichege patrakarta mahashayarobbaru, ella patrakartarige mettinage hodibeku anta pharmanu horadisiddaru. hodeyuvavaru ide urinavaradare paravagilla, ekendare avarige chappali devaru. devarinda ode tindare olleyade..
    – patrakarta

    ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggers like this: