ರಾಜನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾ….!

ಕಿಂಗ್ ಕತೆ
-ಜಯದೇವ ಪ್ರಸಾದ ಮೊಳೆಯಾರ
kingcover
ಶ್ರೀ. ಹರಿಕುಮಾರ್, ಭಾ. ಆ. ಸೇ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.
ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಗಹಾಕಿತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಗೋಡೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬೆಂಚುಗಳನ್ನಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವೆರಾಂಡದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾತರ, ತಳಮಳ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ; ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಅಹವಾಲು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರಿನದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂದಾಯ. ಅಂತೂ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ತೆರನಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಲೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಿಳೀ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದ ಕೈಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಳಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಬಾಗಿಲು ಹೊಕ್ಕು ಒಳಹೋದೊಡನೆ ಎದುರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೇರ್ – ತಿರುಗು ಕುರ್ಚಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ. ಹರಿಕುಮಾರ್, ಆ. ಭಾ. ಸೇ. ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೀನರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಾಗಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಷರಾ ಗೀಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೆಡೆಗೆ ಮುಖ ತಿರುವುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎ ಬಂದು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುರಿದ ” ಸರ್, 7 ಘಂಟೆಗೆ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊರಟಿದಾರಂತೆ, ಆನ್ ದ ವೇ.”
ಹೌದಾ? ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡಲು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದರು. ಎದುರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ನಾಗರಿಕನ ಮುಖ ಬಾಡಿತು. ಬೇಸರ ಮೂಡಿತು. ಸರ್, ನಂದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಗ್ಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವನೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಿ.ಎ ನೇ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ಪಿ. ಎ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚದುರುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾದರೂ ದೂರಸರಿದು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಪಿ. ಎ “ಇನ್ನು ನಾಳೆ. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು” ಎಂದು ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಂಪುದೀಪದ ಕಾರು ‘ಡುರ್. . .’ಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಛೇರಿಯ ಮೆಟ್ಟಲೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಕಾರು ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.
* * * * *
ಅಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ರಾತ್ರಿ ಘಂಟೆ ಹತ್ತು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ” ಅಪ್ಪ, ಕತೆ…….ಅಪ್ಪ, ಕತೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹರ್ಷ ಕತೆಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅಂಗಿಯೆಳೆದು ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿದ. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಗ ಹರ್ಷನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗಾದರೋ ಹಗಲಿಡೀ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸ; ಟೆನ್ಷನ್, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರಯಾಣ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರೆಬರೆ ಓದಿದ ಪೇಪರ್ ತೆರೆದು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ತೂಕಡಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
“ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನತ್ರ ಹೇಳು, ಕತೆ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ”
“ಅಮ್ಮ ಬೇಡ…….. ನೀನೇ ಹೇಳು ಕತೆ, ಪ್ಲೀಸ್……..”
“ಅಮ್ಮ ಬೇಡ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀದಿ ಹತ್ರ ಕೇಳು; ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ.” ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರುವ ಮೈಡ್ ಹತ್ರ ಸಾಗ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
“ದೀದಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೇಳಪ್ಪ.” ಮಗನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವಿತ್ತು, ಆಸೆಯಿತ್ತು.
ಮಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಕೈಯೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಗನ ಹಿಂದೆ ” ಓ.ಕೆ.., ಓ.ಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆತನ ಬೆಡ್ರೂಮಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೆಲಸದಾಕೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಹರ್ಷನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡರು.
“ಕತೆ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಮಲಗು. ಕತೆ ನಾಳೆ ಆಯ್ತಾ?” ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕತೆಯ ಪೀಡೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.
“ಇಲ್ಲ. ಕತೆ ಬೇಕು. ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ನವ್ ಎಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿ. ಈಗ ನೋ ಚೀಟಿಂಗ್”, ಮಗ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
“ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮರಾಯ್ರೆ.. ಆಗ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಸಿ ಬೇಗ ಅವ್ನನ್ನ” ಕಿಚನ್ನಿನಿಂದ ಇತರ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸತೀವಾಣಿ ಮೊಳಗಿತು.
“ಸರಿ” ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಲು ರೆಡಿಯಾದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.
“ಯಾವ ಕತೆ ಬೇಕು?”
“ಕಿಂಗ್ ಕತೆ….” ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹರ್ಷ.
“ಓ.. ಅದು ಬೇಡ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ….” ಈ ಕಿಂಗ್ ಕತೆಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಗಿತ್ತು. ಕತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಹರಿ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಕಿಂಗಿಗೂ ಹರ್ಷನಿಗೂ ಅದ್ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧವೋ ಏನೋ, ಹರ್ಷನಿಗೆ ಅದೇ ಕತೆ ಬೇಕು. ಕೇಳಿದಷ್ಟೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಟ ಅವನದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಕಿಂಗ್ ಕತೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ತಿರುಚಿ ಮುರುಚಿ ಹತ್ತಾರು ವೇರಿಯೇಶನ್ನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅವರು ಮಗನಿಗೆ. ಆದರೂ ಮಗ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ? ಆತನ ಫೆವರೈಟ್ ಕತೆ ಕಿಂಗ್ ಕತೆಯೇ.
ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಕಿಂಗ್ ಕತೆ…..
“ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ…” ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಭಾರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಹರಿ ಕುಮಾರ್. ” ಅವನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ…”
“ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅಂದ್ರೆ..?”
“ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ‘ರೂಲ್’. ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೇನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೂಲರ್ ಅಂತ. ನೀನೀಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಅಲ್ಲ.”
“ಹೂಂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ….” ಹರ್ಷ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾದ.
“ಓ.ಕೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಮಾರುವೇಷ ಹಾಕಿದ. ಮಾರುವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಕಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡನರಿ ಮಾಮ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನು ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ….”
ಇವತ್ತು ಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ. ಈ ಹೊಸ ಟ್ರಾಕ್ ಕೇಳಿ ಹರ್ಷನಿಗೆ ಖುಶಿಯಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಶನ್ ಆತ ಮೊದಲು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿ ಕತೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸ್ವಾದಿಸತೊಡಗಿದನು….
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ಹಾಗೇ ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಿ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರ ಮಾತುಕತೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ರಾಜ. ಹಾಗೇ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಲಿಸ್ ಬಂದ. ಬಂದು ಕಿಂಗನ್ನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಸರಾಡಿದರೂ ಪೋಲಿಸ್ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕಿಂಗ್ ಕೂಡಲೇ “ಏ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಾ; ನಾನು ರಾಜ” ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೋಲಿಸ್ ಅವನ ಮುಸುಕನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಸಾಡಿ ರಾಜನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ‘ಕಳ್ಳ…, ನೀನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದೂ ಅಲ್ದೆ….., ರಾಜ ಅಂತೆ ರಾಜ !!’ ಅಂತ ಜೋರಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ”, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಕತೆಕಟ್ಟತೊಡಗಿದರು.
“ರಾಜನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾ………” ಹರ್ಷನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗೆ ಬಂತು.
“ಹೌದು. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಈತ ರಾಜ ಅಂತ. ಅವನು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಕಳ್ಳ ಅಂತ. ರಾಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವ?” ಅವರು ವಿವರಣೆಕೊಟ್ಟರು.
ಹರ್ಷ ಜೋರಾಗಿ ನಗತೊಡಗಿದ. ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಿಂಗ್ ಕತೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಓಹೋ.. ಅನ್ನುತ್ತಾ ‘ಡಿಶ್…ಡಿಶ್’ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಅವನೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟ.
“ಆಮೇಲೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಪೋಲಿಸರು ಸೇರಿ ರಾಜನ ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಟೇಶನಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆ ಧಾಂಡಿಗರ ಎದುರು ರಾಜನಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ‘ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ರಾಜ, ಬಿಡಿ ನನ್ನ’ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪೋಲೀಸರು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು.”
“ರಾಜ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು?” ಮಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. “ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವ?”
“ಇಲ್ಲ ಮಗ.. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಹಾಸನ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನೊಬ್ಬ ಪೋಲಿಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ…. ”
ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಶುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿದವು. ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಕತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಏನನ್ನೋ ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು.
ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೆಂಡ್ತಿ “ಬನ್ನಿ ಮಾರಾಯ್ರೇ….ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಲಗೋಣ.” ಎಂದು ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ರೂಮೊಳಗೆ ಬಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಭಾರೀ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಹರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೋ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.
ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರು.
“ನಾಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ವೇ? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ… ?”
“ಹೌದು…..ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ…. ಸಾವಿರಾರು ಜನ..ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ” ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನೆಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

‍ಲೇಖಕರು avadhi

October 7, 2009

ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಅವಧಿ’

ಅವಧಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಅವಧಿ‌ಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ..

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

ಹೆರಬೈಲು ದ್ಯಾವರ ಕೋಳಿಪಳ್ದಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ

ಹೆರಬೈಲು ದ್ಯಾವರ ಕೋಳಿಪಳ್ದಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೊಚ್ಚ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ

ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನಾಡು, ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮೆಟ್ಟಿದ ನೆಲ,...

‘ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ’ ಆರ್ಟಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಾ??

‘ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ’ ಆರ್ಟಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಾ??

ಚಂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ । ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ । ಸಿನೆಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಕೂಡಲೇ ಅನೇಕರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ " ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿನಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್...

0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest

Share This