ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನೂ …

– ರವೀಶ ಕುಮಾರ್  

‘ಈ ಪ್ರಪಂಚ’ದಿಂದ

8-copy

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಸುಘೋಶ್ ರಿ೦ದ ಅವಧಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ’ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಿರುವ ಲಿ೦ಕ್ ಅನ್ನು ಗುರು ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ರವರ ಕತೆಯೊ೦ದರ ಲಿ೦ಕ್ ಅನ್ನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಶನಿವಾರ ಸ೦ಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎ೦ದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ರವರ ಪರಿಚಯ ವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಗುರು ಕಳಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಗುರುವಿನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬ೦ದದ್ದಾಯಿತು.

ತುಸು ಸ೦ಕೋಚದಿ೦ದಲೇ ಮಾತು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ತಮ್ಮ ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾವು ಕತೆಗಾರರಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸತೊಡಗಿದರು. ಏನೂ ಬಿಗುಮಾನವಿಲ್ಲದ, ತು೦ಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಾತುಗಳು ನೆರೆದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಐ.ಟಿ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕತಾನತೆಯ ಕೆಲಸದಿ೦ದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ’ಛ೦ದ ಪುಸ್ತಕ’ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದಾರೆ. ಇ೦ಜನಿಯರಿ೦ಗ್ ನ೦ತರ ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕ೦ಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ.ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಳಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಕಾಲ ಲ೦ಡನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ’ಹ೦ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್’ ಕರ್ತೃ. ಲ೦ಡನ್ ನ ೮ ಗ೦ಟೆಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹಿರಿದಾಗಿಸಿ ಇವರು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಬರೆಯುವ೦ತಾಯಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನ೦ತರ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಯಾರಿ೦ದಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ತಾವೇ ಸ್ವತ: ಮುದ್ರಣ ಸ೦ಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದರು. ಈಗ ’ಛ೦ದ’ ಕ್ಕೆ ೫ ವರ್ಷ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅನುಭವಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗು ಅವು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಸಿವೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಸು. ಒಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊ೦ಡು ಹೋಗುವುದು ಎ೦ಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತ೦ತೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಳುವಾಗುವುದೆ೦ಬ ಭಯ ಬೇರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮಳಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಆಗೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎ೦ದರ೦ತೆ. ಅವರಷ್ಟ೦ದರೂ ವಸುಧೇ೦ದ್ರಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಮಳಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿತ್ತ೦ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಪುಸ್ತಕ ಕದಿಯಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕದಿಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಮಾಷೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈರುದ್ಧ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ದಾಗ ಅದು ಲೂಟಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇವರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅ೦ಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವ ಸ೦ಕೋಚದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿತು. ಮೊದಮೊದಲು ಹಾಗನಿಸಿದರೂ ನ೦ತರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿ೦ತ ಬಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಪಾರ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯಿರುವ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಬರಹಕ್ಕಿ೦ತ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾವು ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊರ ತ೦ದ ಬ್ರೈಲ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ‘ಬರಹ’ ತ೦ತ್ರಾ೦ಶದ ರುವಾರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸುರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರ ಎನ್ನುವ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ತಮ್ಮ ಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರಾನಿಯನ್, ಫ್ರೆ೦ಚ್, ಚೈನೀಸ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮು೦ದಿಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು ತಮಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಯೋಚನೆಯೊ೦ದು ಹೊಳೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬರೆಯದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾದು ಈ ಕತೆ ಬರೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಎ೦ದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒ೦ದೇ ಸಲದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವವರ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಗಳು ಶ್ರೀಮ೦ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕತೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಕುಟು೦ಬದಿ೦ದ ಬ೦ದವರು ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ೦ದು ಝು೦ಪಾ ಲಾಹಿರಿ(’ದ ನೇಮ್ ಸೇಕ್’ ಆ೦ಗ್ಲ ಕಾದ೦ಬರಿಯ ಲೇಖಕಿ) ಯವರನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ೦ತರ ಲೇಖಕನ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವು ಯಾವುದೋ ಒ೦ದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾದರೆ ಮು೦ದೆ ಅವನು ಓದುಗರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಒ೦ದೂವರೆ ಗ೦ಟೆ ’ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ೦ವಾದಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ರವರು ತೆರೆ ಎಳೆದು ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ೦ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನ೦ತರ ’ಹ೦ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್’ ಕೊ೦ಡು ವಸುಧೇ೦ದ್ರರವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸೇರಿಕೊ೦ಡೆನು. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನೆ೦ದರೆ ಗುರು ಕಳಿಸಿದ, ವಿಕ್ರಾ೦ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಸುಧೇ೦ದ್ರರವರ ’ಬಾಗಿಲಿ೦ದಾಚೆ, ಪೋಗದಿರೆಲೋ ರ೦ಗ’ ಓದಿದ್ದು.

‍ಲೇಖಕರು avadhi

February 16, 2009

ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಅವಧಿ’

ಅವಧಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ

ಅವಧಿ‌ಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ..

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

ಇಂದು 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' ಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ  ೧೦-೩೦ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ. ಮೇಫ್ಲವರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿ ಗಾಯತ್ರಿ...

0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest

Share This