Continue Reading
Posted in ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಚಂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್..

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

‘ನಾತಿಚರಾಮಿ’ ಎಂಬ ಬಯಕೆ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

“ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯೆಂಬ ನೆನಪು”ಗಳೊಂದಿಗೆ…

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಇದು ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿಯ ‘ನಾತಿಚರಾಮಿ’

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಎಂಬ ‘ಅಪ್ಪನೆಂಬ ಮಗು’

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

‘ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ’ ಎಂಬ.. ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿ

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಹೀರೋಯಿಸಂ ಇಲ್ಲದ ‘ಮನ್‍ಮರ್ಝಿಯಾನ್’

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

’96: ಪ್ರೀತಿಸಲು ಜತೆಯಾಗೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ..

Continue Reading
Posted in ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯೂ.. ಪ್ರವೀಣನೆಂಬ ದಡ್ಡನೂ..