Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

‘ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ’ ಮಾದಿಗರ ಪಾಲಿನ ಸಂವಿಧಾನವಿದ್ದಂತೆ..

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಪ್ರಿಯ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರೇ..

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ!

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಇಂದಿನ ‘ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್’: ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು ? 

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅಮಾನತು: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ..

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು..?

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ತುಳುವರು ವೇದಾಧಾರಿತ ಸಮಾಜದವರು ಅಲ್ಲ..

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಬಸವಣ್ಣನದು ಕೊಲೆಯೋ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ..??

Continue Reading
Posted in ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್

ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು?