ಮನಸ್ಸೇ ಭ್ರಷ್ಟವಾದರೆ..??

ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಸನ ನಾ ದಿವಾಕರ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶವೋ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಪಭ್ರಂಶವೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ…

ತುಸು ನಿಲ್ಲು ಕಾಲವೇ

               ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಹೊಸ್ಮನೆ     ನೀಲಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು-ಮಳೆಹನಿಯ ಸರಸಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು ಕಾಲವೇ ತುಸು ನಿಲ್ಲು   ನೀಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೇಸರಾಂಬುಧಿಗೆ…