ರೈಲ್ವೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್

          ಗೊರೂರು ಶಿವೇಶ್ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳ  ಜೀವನಗಾಥೆ ‘ರೈಲ್ವೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್’ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ರೈಲ್ವೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು...