ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.. ಹೋಗಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ..

“The worst illiterate is the political illiterate, he doesn’t hear, doesn’t speak, nor participates in the political events. He doesn’t know the cost of life,…

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ `ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನು’  ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕನ ಸಾವು

ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದು ನವೆಂಬರ್ 23, 2017. ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಸುಮಾರು 1.30. ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರಕ್ತ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನುಭವ.…

ಗಿರಡ್ಡಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಧಾವಂತ ನಿಮಗೆ, ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ .

ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂದಿನಂತೆ ನೀನಾಸಮ್ ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ….ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋತವರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿದ್ದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಆದರೂ ‘ಸರ್ ನಾನು ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯವನು…

ಯಾಕಾದರೂ ಆರ್.ವಿ. ಭಂಡಾರಿಯ ಮಗನಾದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು..

ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆರ್ ವಿ ಭಂಡಾರಿ.. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ ವಿ ಭಂಡಾರಿಯವರದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮುಖ. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆ ಲೇಖನಿ ಕೊಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ…

ನಲ್ಲೆಯನು ಗೆದ್ದವನು, ಶಿವನಿಂದ..

ಮುಪ್ಪು       ಜಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು     ಗಾಂಡೀವಿ, ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಿಲ್ಲಾಳು, ಎದೆ ಸೆಟೆಸಿ ಬಿಲ್ಲನೆತ್ತಿ ನಲ್ಲೆಯನು ಗೆದ್ದವನು, ಶಿವನಿಂದ ಪಾಶುಪತಾರ್ಥ ಪಡೆದವನು, ಯುದ್ಧದಲಿ ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ಮೆರೆದವನು, ಶತ್ರು ಪಡೆಯನು…