ನಾನೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ..

ಅಶ್ವಿನಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುವಾಸೆ ಕೆಲಸ ಬಂಡಿಯಷ್ಟಿದ್ದರು , ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಹಾಯಾದ ಸುಖದ ಕ್ಷಣ ! ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ತಿಂದಂತೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಓಡಾಟದಂತೆ…

ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಹ್ವಾನ

2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಆಹ್ವಾನ ಕನ್ನಡ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಭಾ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ‘ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2018’ ಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿಯರಿಂದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.…