ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಟುರ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ..

ನೆನಪು 15. ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಟುರ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾರನ್ನೂ ಆತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೊಸ ಅಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ಮಾತು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು…

ನಿನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತ..

ಮತ್ತೇನೂ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆರೆಮನೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನೆರಡೂ ಕೈಗಳನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ತರಗುಟ್ಟುವ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಬಳಸುವಾಗ ಉಂಗುಷ್ಟದ ತುದಿಗೆ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ…

ಪ್ರತಿಭಾ ಬರೆದ ‘ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹ’: ಹಲವು ನೋಟ

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾ ಆಶಾದೇವಿ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವಾಗ- “ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ತೋರುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅವಳ ಭಾವಲೋಕ ಹಾಗೂ…