ನಗರ ನಕ್ಸಲ್ ಕವಿತೆಗಳು: ಕೊರಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಘೋಷಣೆ..

ಪರಿಣತಮತಿಗಳ್ ಕಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕೊರಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಘೋಷಣೆಯೇ ತುಂಬಾ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಾಯಿಮರಿ ನಾಯಿಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ…

ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ..

“ಪಾಪ” ಮೂಲ:Forugh Farrokhzad( Persian) ಅನುವಾದ: ಮೆಹಬೂಬ ಮುಲ್ತಾನಿ ನಾನೊಂದು ಭಾವಪರವಶವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಛಲಭರಿತ ಧಗಧಗಿಸುವ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ… ಒಂದು ಬರಿದಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಂಚಲಭರಿತ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು…

ನಾನೂ ಅವನೂ ಮಾತೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ‘ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ’ಗಳಂತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು..

ಗೋಡೆಗೆ ಬರೆದ ನವಿಲು- ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ ಅದೊಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಜೆಂಟ್ ಏನೋ ತರೋದಿದೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹುಡುಕಿದರೆ ಕೀಲಿ…