ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆರೆಮನೆ..

ಈ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆರೆಮನೆ ಅವರು ಪ್ರತೀ ವಾರ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್..’ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ.. ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ಮಳೆಹನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಈ ಅಂಕಣ ಮುಗಿತಾಯ ಕಂಡರೂ ಅವರು…

ಹಸನ ನಯೀಮ ಸುರಕೋಡರಿಗೆ..

ಎಂ ಡಿ ವಕ್ಕುಂದ  ಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು ಅಂತಃಕರಣದ ನದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷದ ಹಾದಿಯಗುಂಟ ಹರಿದ ನೆತ್ತರಿನ ಕಲೆಯೊರಿಸಲು ಜೀವ ತೇಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ದೇಹ ಪ್ರೇಮದ ಸ್ವರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೂ ಕನ್ನಡದ…