ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಹಾಯ್ ಅಂಗೋಲ’

‘ಅವಧಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಣ, ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಈಗ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರತಂದಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಹುರೂಪಿ ಫೇಸ್…

ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ..

‘ಸರ್, ಈ ಕಥೆನಾ ನಾನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ . ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ಭಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ಖಾಯಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್…

ರಂಗಸಪ್ತಾಹ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ

‘ಕೊಡಗಿಗಾಗಿ ರಂಗಸಪ್ತಾಹ’ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಕೊಡಗಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿದ People for People ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ವಾರದ ರಂಗ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ…